GIỚI THIỆU
Skip Navigation LinksTrang chủ > GIỚI THIỆU

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

   

  I. DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ:

  - Thẩm định giá bất động sản;

  - Thẩm định giá động sản (máy móc, thiết bị);

  - Xác định giá trị doanh nghiệp;

  - Thẩm định dự án đầu tư;

  - Thẩm định giá trị vô hình;

  1.Thẩm định giá bất động sản:

  Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản. Thông qua hoạt động thẩm định giá bất động sản, VFAVIETNAM tự hào đã và đang đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển lành mạnh hơn của thị trường bất động sản Việt Nam, cũng như sự phát triển và thành công của các đối tác.

  1.1 Mục đích thẩm định giá bất động sản:

  - Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý;

  - Giao đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời;

  - Đầu tư, góp vốn liên doanh;

  - Tư pháp;

  - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

  - Chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;

  - Bảo toàn tài sản, biến động chủ quyền tài sản;

  - Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính;

  - Các mục đích khác.

  1.2 Bất động sản thẩm định bao gồm:

  - Nhà biệt thự - nhà phố - căn hộ;

  - Nhà xưởng - kho tàng;

  - Khách sạn - Resort - nhà hàng - cao ốc;

  - Đất đai và các công trình xây dựng trên đất;

  - Trang trại - các công trình công nghiệp và dân dụng;...

  2.  Thẩm định giá động sản (máy móc, thiết bị):

  2.1 Mục đích của thẩm định giá máy móc, thiết bị:

  - Mua sắm thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

  - Bán, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý;

  - Đầu tư, góp vốn liên doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp;

  - Phục vụ thuê tài chính;

  - Bảo hiểm;

  - Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; 

  - Đền bù giải toả;

  - Tư vấn, lập dự án đầu tư;...

  2.2.Máy móc, thiết bị thẩm định giá bao gồm:

  - Các loại dây chuyền sản xuất - dây chuyền công nghệ;

  - Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ;

  - Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan; tàu; thuyền;

  - Các máy móc, thiết bị trong các lĩnh vực: Y tế, khoa học, giáo dục, phát thanh, truyền hình, văn hoá, thể dục thể thao, mạng và phần mềm tin học, nội thất, vật tư và xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thiết bị phát hành thẻ, hệ điều khiển lò hạt nhân, hệ thống kiểm tra an toàn bức xạ hạt nhân;... 

  3. Xác định giá trị Doanh nghiệp:

  Hiện nay, theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cùng với những chủ trương đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thì việc cổ phần hóa, mua - bán, sáp nhập, hợp nhất,.... là một trong những tiến trình, giải pháp các doanh nghiệp có thể thực hiện để tồn tại và phát triểnbền vững. Theo đó, xác định giá trị doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cho thấy bức tranh tổng quát về giá trị của một doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng phục vụ việc đưa ra quyết định đầu tư, cổ phần hóa, mua - bán, sáp nhập, hợp nhất,.....

  3.1 Mục đích xác định giá trị doanh nghiệp:

  - Cổ phần hóa;

  - Mua - bán, sáp nhập, hợp nhất, liên doanh, chuyển đổi hình thức;

  - Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;

  - Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;

  - Chứng minh năng lực tài chính;

  - Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng;

  - Có những giải pháp cải tiến quản lý cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh;

  - Cơ sở cho các tổ chức, cá nhân và công chúng đầu tư ra quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán do doanh nghiệp phát hành trên thị trường tài chính.

  3.2 Các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

  Các doanh nghiệp, xí nghiệp nhà nước;

  - Doanh nghiệp tư nhân;

  - Công ty cổ phần;

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn.

  4. Thẩm định Dự án đầu tư:

  Dự án đầu tưlà tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định. Việc lựa chọn và quyết định đầu tư vào một dự án là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, VFAVIETNAM sẽ mang lại những thông tin và kết quả hữu ích để nhà đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc sử dụng đồng vốn sở hữu.

  Dự án xây dựng thông thường gồm phần thuyết minh dự án và bản vẽ thiết kế cơ sở. Đây chính là các căn cứ để triển khai cho bản vẽ thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công sau này. Tổng mức đầu tư của dự án chính là giá trị đầu tư xây dựng của dự án. Không phải bất cứ công trình xây dựng vào cũng phải lập dự án. Các công trình thông thường được chia thành các loại như nhóm A, nhóm B, nhóm C...và các loại công trình này được phân chia căn cứ vào các mức giá trị đầu tư của công trình và theo loại công trình.

  Nội dung phần thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

  - Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất...

  - Mô tả quy mô, diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình, phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất...

  - Các phương án, giải pháp thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, phân đoạn thực hiện...

  - Đánh giá tác động môi trường, giải pháp phòng chống cháy nổ, các yêu cầu về an ninh, quốc phòng...

  - Tổng mức đầu tư của dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn, phương án hoàn trả vốn, các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án.

  - Thẩm định dự án đầu tư gồm: Thẩm định tổng mức đầu tư, thẩm định hiệu quả dự án đầu tư: PP, NPV, IRR, PI...

  Mục đích thẩm định Dự án đầu tư:

  - Đầu tư, mua bán, chuyển nhượng;

  - Vay vốn ngân hàng;

  - Góp vốn liên doanh;

  - Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp;

  - Tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính.

  - Các mục đích khác.

  II. TƯ VẤN TÀI CHÍNH:

  VFAVIETNAM có đội ngũ chuyên gia về tài chính - kế toán có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo cùng với sự thông hiểu về môi trường kinh doanh, luật pháp tại Việt Nam, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, sự hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng,VFAVIETNAM luôn hỗ trợ, tư vấn nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyên ngành.

  1.Dịch vụ tư vấn thuế:

  - Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp;

  - Quản lý rủi ro về thuế;

  - Cơ cấu kinh doanh có hiệu quả cho mục đích tính thuế;

  - Soát xét tờ khai thuế cho doanh nghiệp;

  - Tính và lập tờ khai thuế cho doanh nghiệp;

  - Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế;

  - Xin ưu đãi thuế;

  - Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan thuế;

  - Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng chi phí thuế trong việc xử lý kế toán;...

  2. Dịch vụ tư vấn và giải pháp doanh nghiệp:

  - Tư vấn doanh nghiệp;

  - Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán và ghi sổ kế toán;

  - Soát xét toàn diện hoạt động Doanh nghiệp;

  - Tư vấn Tái cơ cấu tài chính Doanh nghiệp;

  - Tư vấn mua bán, tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;

  - Dịch vụ cấp phép kinh doanh và đầu tư;...

  III. DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIÁ TÀI SẢN, HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ:

  Qua quá trình khảo sát, thu thập và xử lý thông tin từ nhiều nguồn: giá do Nhà nước định giá, báo giá của nhà sản xuất, báo giá của các đơn vị kinh doanh, giá trên các trang web,.... VFAVIETNAM đã xây dựng và lưu trữ được một hệ thống cơ sở dữ liệu và thường xuyên được cập nhật về thị trường giá cả bất động sản, hàng hóa, dịch vụ như: giá nông lâm thủy sản, giá thuốc, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thiết bị trường học, ... nhằm đáp ứng mọi yêu cầu cho mọi đối tượng khách hàng, cho các mục đích khác nhau.

  VFAVIETNAM đã xây dựng các ngân hàng dữ liệu về giá cả , bất động sản, hàng hóa, dịch vụ của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua các chương trình phần mềm để lưu trữ.

  Gửi cho bạn bè      In trang này

  >> CÁC TIN KHÁC
   
    VFA VIETTNAM TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VÀ CHUYÊN VIÊN TĐG KHU VỰC HÀ NỘI, TP. HỒ CHÍ MINH, HẢI PHÒNG NĂM 2018
  28/03/2018 13:36 CH
    VFA VIETNAM THÔNG BÁO TUYÊN DỤNG KẾ TOÁN 2018
  01/03/2018 16:12 CH
    VFA VIETNAM TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VÀ CHUYÊN VIÊN TĐG 2018
  01/03/2018 16:07 CH
    VFA tuyển dụng lái xe
  15/11/2017 09:25 SA
    VFA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2017 TẠI TP HÀ NỘI
  24/10/2017 11:19 SA
    Tuyển dụng nhân sự năm 2017 tại Chi nhánh Miền Nam VFAVIETNAM
  24/03/2017 16:00 CH
    Tuyển dụng nhân sự năm 2017 tại Chi nhánh Miền Nam VFAVIETNAM
  24/03/2017 15:59 CH
    Tuyển dụng nhân sự năm 2017 VFAVIETNAM tại Hà Nội
  24/03/2017 08:50 SA
    VFA VIETNAM du xuân Đinh Dậu 2017
  17/02/2017 16:45 CH
    Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hoá năm 2017
  15/02/2017 16:55 CH
  Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động năm 2016
  Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động năm 2014
  Thông báo của Bộ Tài chính về doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động năm 2013
  Thông báo của Bộ Tài chính về Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động năm 2012
  Mẫu công văn đề nghị thẩm định giá
    THÔNG TIN CẦN BIẾT
  Giá vàng Thời tiết
  Tỷ giá Chứng khoán
  Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Dịch vụ VFA Việt Nam  |  Liên hệ
  Tổng số lượt truy cập 70745
  Số người trực tuyến 1
     

   

  CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VFAVIETNAM)

  Add: Số 17B, ngách 19, ngõ 273, đường Nguyễn Khoái, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Tel: 04 6272 6789; 04 6282 6789/ Fax: 0439 845 673; 

  Websitehtt://vfavietnam.com.vn;

  Email: info@vfavietnam.com.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/vfavietnam.com.vn/

  © Bản quyền thuộc về VFA Việt Nam
  Thiết kế website JOS